Bouwupdate 2

Juli 2023           

De realisatie van de nieuwbouw voor Philadelphia in opdracht wetland Wonen Groep is gestart. In week 28 zijn 68 boorpalen aangebracht. Deze kunnen in de vakantieperiode mooi uitharden.

Het aanbrengen van de boorpalen is ook te zien op deze dronefilm: Fundering zorg appartementen Eikenlaan Zwolle – YouTube

Vakantie            

In de periode van 28 juli t/m  18 augustus genieten wij van de vakantie. Maandag 21 augustus worden de bouwactiviteiten weer opgestart. Voor een calamiteit zie de bereikbaarheid vakantie 2023.

September

Wordt de fundering gemaakt met de liftput, de installaties worden aangebracht. Ook zal in deze maan de begane grondvloer worden gelegd en aansluitend de kalkzandsteen wanden geplaatst. De contouren van de nieuwbouw worden dan goed zichtbaar.